Искане за ипотечен кредит

Маркираните в червено полета в Искането са задължителни. Моля, попълнете и останалите полета. Служител на банката ще се свърже с Вас на посочените по-долу коoрдинати.

Желая да ползвам ипотечен кредит в в размер на , за срок от
Цел на кредита: (за покупка а имот, рефинансиране, текущи нужди, ремонт и т.н.)
ЛИЧНИ ДАННИ - Попълва се само на кирилица
Име: Презиме: Фамилия:
ЕГН: Гражданство: Брой деца под 18 г.:
Семейно положение:
АДРЕС:
Населено място П.код Адрес
Дом. телефон: Друг телефон:
Моб. телефон: Служебен телефон: E-mail:
БАНКОВ КЛОН
Предпочитан офис на Централна кооперативна банка, за обслужване на кредита: